FURKAN VAKFI MENSUPLARINA YAPILAN MÜDAHALE HAKKINDA BİLDİRİ

                                                  BASINA VE KAMUOYUNA

                FURKAN VAKFI MENSUPLARINA YAPILAN MÜDAHALE HAKKINDA BİLDİRİ

Bireysel bir hak olan ifade özgürlüğünün toplu kullanımı niteliğini taşıyan toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı gerek Anayasa gerekse taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile korunan bir haktır bu hakkın kullanımının engellenmesi ifade özgürlüğünün ihlali olmakla birlikte demokratik bir hukuk devleti olma iddiasına zarar veren bir uygulamadır.

      Barışçıl/silahsız ve saldırısız olan ve sadece demokratik hakların kullanımı amaçlı sivil bir eylemi gerçekleştirmek için izin almak gerekmemekle birlikte bildirim prosedürü sadece ve sadece devletin negatif ve pozitif yükümlülüklerini yerine getirme adına önem arz eder ve yine bu bildirim mekanizması, hakkın kullanılmasına engel olacak şekilde işletilemez. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay kararları ve yine AİHM kararları da bu yöndedir.

 

      Anayasa’nın 15. maddesinde “(...) milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyladurumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir” denilerek olağanüstü hâl rejimleri düzenlenmiştir. Anayasanın bu düzenlemesi temel hak ve özgürlüklerin durdurulması veya ilgili tedbirler alınabilmesi için;

  • Milletlerarası Hukuktan doğan yükümlülüklerin ihlal edilmemesi
  • Ölçülülük ilkesine uyma 
  • Çekirdek alana dokunma yasağı ilkelerine uymayı zorunlu kılmıştır   
     Bu gerekçe ile ülkenin OHAL sürecinde oluşu dahi bu hakkın özüne ilişkin bir müdahaleyi haklı kılamaz.

      Tüm bu sebepler ile 22 Nisan 2017 tarihinde Adana Atatürk Parkında Furkan Vakfına mensup bir grup vatandaşın gerçekleştirmek istediği toplantının polis müdahalesi ile engellenmesi buna ek olarak orantısız güç kullanımı (Direnme fiili içerisinde olmayan üyelere çok yakın mesafeden biber gazı ile müdahale, elleri tersten kelepçeli yüzüstü yatan bir üyenin tekmelenmesi, Başörtülü bir bayanın başındaki örtüye bir polis memuru tarafından müdahale edilmesi vb.) hukuka ve insan haklarına aykırı bir müdahaledir.

             

            Hukuk ilkeleri kişilere veya kurumlara göre farklı uygulanmamalı herkese Adil bir şekilde uygulanmalıdır. Bu bağlamda Furkan Vakfı veya başkaca kurum ve kuruluşların işlediği bir suç varsa Hukuk kuralları içinde çözülmelidir.

           

            İlgili makamlardan insan Haklarını ihlal eden Kolluk kuvvetleri hakkında idari ve adli soruşturma açılmasını, suç işlediği tespit edilen kolluk kuvvetlerinin ivedi olarak açığa alınmasını talep ediyoruz.

Bu hukuka aykırılığı ve orantısız güç kullanımını kabul etmediğimizi ve kınadığımızı,  kamuoyuna saygıyla duyururuz.

                                                                                                  MAZLUMDER ADANA ŞUBESİ

                                                                                                        Av. Mehmet Ali ÖNAL        

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2017-04-24
Okunma Sayısı : 1033
Şube ve Temsilcilerimiz
adana
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
Adres: Çınarlı Mah. 61003 Sk. No: 3 K:4 D:7 Seyhan / ADANA
E-posta: mazlumderadana[a]outlook.com | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 2866165

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari