YARGI, ANDIMIZ DAYATMASININ ARACI OLMAMALIDIR

Yargı, Andımız Dayatmasının Aracı Olmamalıdır!

Danıştay 8. İdare Dairesi ilk derece mahkemesi olarak; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran 2013 yılına ait düzenlemesi hakkında açılan davada oy çokluğuyla iptal kararı vermiş bulunmaktadır.

Eski Milli Eğitim bakanlarından Türkçe ezan zulmünün de mimarı olan Reşit Galip’in 1933 yılında yazdığı metne, 1972 yılında yapılan değişiklikle, “Türküm, doğruyum, çalışkanım” ve “Ne mutlu Türküm diyene” şeklinde cümleler de eklenmiştir.

MAZLUMDER, 2009 yılından itibaren “Andımız kaldırılsın” kampanyasını diğer duyarlı insanlarla yürütmüş ve bu uygulamadan yönetmelik değişikliğiyle vazgeçilmişti. Hükümetin yaptığı bu doğru fiille milyonlarca öğrenci insan haklarına aykırı metni her sabah okumaktan kurtulmuştu.

Danıştay dairesinin iptal gerekçesinde malesef, temel hak ve özgürlüklerin tanımı kötüye kullanılmış, 1933 yılından beri okutuluyor olunmasını, “hukuka güven” ilkesi gereği olarak doğru bulmuş, “eşitlik” ilkesini de gerekçe göstermiştir. Bu yaklaşımla tek tipçi, zamana uymayan yasaların da değiştirilmemesi gerekirdi. Oysa yanlışta ısrarın doğruluk yönünden kıdem kazandırmayacağı açıktır.

Danıştay dairesi, idarenin yerine geçip yetki ve takdir hakkını gasp etmiş, idarenin nasıl karar vereceğiyle de yetinmeyip, idare yerine bizzat karar da almıştır.

“Andımız” metni insan haklarına açıkça aykırı bir metindi. Bu yeminde çocuklara askeri düzen içinde hiza verilmekte, ideolojik, tek tipçi ve toplumu ayrıştıran ifadeler kullandırılmakta, “varlıklarını birilerinin varlığına armağan” etmeleri istenmekte ve etnik milliyetçi amaçla kaleme alındığı malum bu metni her gün tekrar etmeleri istenmekteydi. Oysa farklılıkların, çok kimlikliliğin dışlanmadığı tüm çocuklarımızın eşit, doğru ve adil bir kimlik kazanması esas olmalıdır.

MAZLUMDER, hiçbir insanın doğuştan üstün olamayacağına ancak iradesini kullanarak fazilet sahibi olacağına inanmakta ve bunun aksi söylem ve politikaların bütün dinlerin gerçekliğiyle de bağdaşmadığı düşüncesindedir.

MAZLUMDER olarak; İlahi hukuka, doğal hukuka ve Türkiye’nin de tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olan “andımızın” yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştay’ın temyiz merciinde insan haklarına aykırı bu kararı bozmasını talep ediyoruz.

MAZLUMDER

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2018-10-25
Okunma Sayısı : 168
Şube ve Temsilcilerimiz
adana
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
Adres: Çınarlı Mah. 61003 Sk. No: 3 K:4 D:7 Seyhan / ADANA
E-posta: mazlumderadana[a]outlook.com | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 2836327

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari