M.D. İSİMLİ MAHKUMA KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 2 NO’LU L TİPİ CEZA İNFAZ KURUMUNDA YAPILAN KÖTÜ MUAMELE VE HAK İHLALİ İDDİASI

GÖZLEM RAPORU

 

 

DÜZENLEYEN       : MAZLUMDER ADANA ŞUBESİ

KONU                  : M.D. İSİMLİ MAHKUMA KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 2 NO’LU L TİPİ CEZA İNFAZ KURUMUNDA YAPILAN KÖTÜ MUAMELE VE HAK İHLALİ İDDİASI

RAPOR TARİHİ     : 18.11.2019

 

İNCELEME VE GÖZLEMLER:

“İşkence ve kötü muamele” insan hakkı ihlalidir. Bu bağlamda devletin güvenlik görevlileri görevlerini ifa ederken insan hakkına ilişkin hususlarda azami özen ve dikkati göstermekle yükümlüdürler. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesinde Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz denmektedir. İşkence ve benzeri kötü muameleler Türk hukukunda gerek Anayasa ve gerekse yasalar tarafından yasaklanmıştır. İşkence ve onur kırıcı muamele yasağı Anayasanın 17. Maddesinde “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddenin 3. fıkrasında, kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı; kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağı kesin bir ifadeyle belirtilmiştir.Mazlumder’in görevlerinden biri de hak ihlallerini gözlemlemek ve gerekiyorsa kamuoyu ile paylaşmaktır.

  1. RAPOR DÜZENLENMESİNE KONU OLAY:

Yönetim kurulu üyemiz Cuma Dörtbıyık’a, “Kahramanmaraş Türkoğlu 2 No’lu L Tipi Ceza İnfaz kurumunda M.D. İsimli mahkumun ailesi açık görüşme gününde mahkumla görüştükleri esnada mahkumun iki büklüm şekilde görüşe geldiğini, görüşme sırasında ileri derecede ağrı hissettiğini, mahkuma işkence yapıldığından kuşku duyduklarını ifade etmişlerdir”

Konu ile ilgili olarak bu durum Yönetim kurulu üyemiz Cuma Dörtbıyık’a bildirilmiş ve yapılan istişareler neticesinde şubemiz yönetim kurulunun aldığı kararla olayın gözlemlenip, mahkum ve yetkililerle görüşülmesi ve rapor düzenlenmesi için bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir.

 

B.GÖZLEMCİ HEYETİ: Heyetteki Kişiler:

 

  1. Mehmet Ali ÖNAL; Mazlumder Adana Şube Başkanı, Avukat,
  2. Cuma DÖRTBIYIK; Mazlumder Adana Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitimci
  3. Hamza DEMİR     ; Mazlumder Cezaevi Komisyon Üyesi, Avukat

                                                                       

 

C.GÖZLEMİN TARİHİ VE YERİ:

 

Konunun Yönetim Kurulu ile paylaşılması ile alınan karar üzerine mahkum ve Cezaevi Yönetimi ile Görüşme Kararı alınmıştır. Karar gereğince,Mazlumder Adana Şubesindesinin e-mail adresinden kurumun kurumsal e-maile adresine 06.11.2019 tarihinde görüşme talebinde bulunulmuştur. Görüşme talebimizin nedeni açıklanmıştır.Talebimiz kurum müdürü tarafından kabul edilerek 08.11.2019 tarihinde saat.:10:20 de mahkum M.D. ile saat 11:20 sıralarında Kurum müdürü ile görüşme sağlanmıştır.

       

D.YAPILAN GÖRÜŞMELER:

 

Mahkum M. D. İle 08.11.2018 tarih saat.: 10:20- 11:00 arası yapılan görüşmede;

 

M. D. İsimli mahkum ile yetimizden Av. Mehmet ALİ ÖNAL ve Av. Hamza DEMİR görüşmüştür. Yapılan görüşmede M. D. İsimli mahkum; Şubat 2018 den bu yana Türkoğlu 2 No’lu L Tipi Ceza İnfaz kurumunda kaldığını, Kendisinin Bel ve Boyun fıtığı nedeni ile Uzman Doktorun verdiği Nevrotın isimli Raporlu ilacı günde 3 defa kullandığını,ilacını düzenli olarak kullanmadığı zamanlar ağrılarının artığını, yürümekte bile zorlandığını ifade etmiştir. Beyanında devamla beş gün önce nöbetçi gardiyanın rutin olarak ilacını vermek için koğuş kapısına geldiğini, Kapıdan ilacı ağzına verildiğini sonrasında yutup yutmadığı konusunda ağzının kontrol edildiğini, dilinin de kaldırmasını istendiğini, uzun süre kontrolün sürmesi nedeni ile kendisinin gardiyana “Bu yaştan sonra gevezelikmi yapacağım” dediğini bu sözünün yanlış anlaşıldığını gardiyanın sözün kendisine söylediği iddiası ile tutanak tutuğunu 5 gündür tek kişilik hücrede kaldığını, ilaçlarının raporlu olduğu, kullanmaması halinde bel ağrısından iki büklüm olduğunu, acılar çektiğini ifade etmiştir.

Mahkuma ailesinin görüşte acılar çektiğini, iki büklüm şeklinde görüşe geldiğini, işkence edildiği iddiasını nedeni ile derneğe başvurulduğunu bildirilmiştir. Mahkum M.D. Beyanında; “İşkence ve kötü muamelenin olmadığını, görüşe gittiğinde ilaçlarının verilmediğinden iki büklüm yürüdüğünü ve ağrılarının şiddetli olduğunu iradesinin dışında ailesine yansıttığını ifade etmiştir. Kendisine herhangi bir kötü muamele ve işkencenin olmadığını ifade etmiştir. Ancak; Kendisini tek kişilik hücreye götürürken 8-10 gardiynanın kolunu arkaya doğru bükerek zorla götürdüğünü, bu zorlama ile acı çektiğini ifade etmiştir. İlaçlarını müdürden istediğini ancak müdürün kendisine “Sana ilaç yok, ilacını vermeyeceğiz” dediğini ifade etmiştir.

 

  1. Türkoğlu 2 Nolu L Tipi CİK Müdürü İsmail BİNGÖL İle 08.11.2019 tarihinde, saat 11:20- 12:00 arası  yapılan görüşme;

Görüşme 2 Nolu L Tipi CİK  Müdüriyet odasında yapıldı, görüşmede heyetimiz ve şube müdürü hazır bulundu.

Görüşme sebebimiz  İsmail BİNGÖL'e anlatıldı.

Konu ilgili olarak “ Mahkumun Şubat 2018 den bu yana kurumumuzda infazına devam ettiği, 2 Nolu L Tipi kurulu olarak bugün saat 11:00 de toplandıklarını birçok konuyu konuştuklarını ve konuştukları hususlardan birinin M.D isimli mahkumun tekli oda cezasının kaldırılması olduğunu ve kaldırdıklarını,  ve normal koğuşuna gönderdiklerini ifade etmiştir. Devamında söz konusu mahkum her ne kadar “Bu yaştan sonra gevezelik mi yapacağım” cümlesini kendisi için söylediğini iddia etmiş ise de Memurumun beyanına göre kendisine “Gevezelik Yapma” kelimesini söylediğini, dediğini ve memuruna hakaret ettiğini bu nedenle kendisinin cezalandırıldığını beyan etmiştir. Hatta Kendi koğuşunda bir mahkumun da “Gevezelik“ kelimesini gayriihtiyari kullandığını ancak sonradan pişman olduğunu beyan ettiğini kurumumuza beyanda bulunmuştur. İlaçlarının 5 gündür kendisine verilmediği iddiasının DOĞRU olduğunu, söz konusu ilaç her ne kadar raporlu ilaç ise de hayati tehlike arz etmediğinden vermediklerini, şayet ilaç hayati tehlike arz etse idi ihmal etmezdik ilacını veriridir. İlacın Raporlu ilaç olduğu hatırlatılması üzerine beyanında “Mahkumların doktorlara ısrarcı olduklarını bu nedenle bu denli ağrıkesici ilaçların yazdırıldığını, raporun ve ilacının yazdırılmasının güç olmadığını” ifade etmiştir.Mahkumun tekli odaya alınmasının bir tedbir olduğunu ifadesinde bulunmuştur.

 

NETİCE VE TESPİTLER:

Yapmış olduğumuz görüşmeler ve gözlemler neticesinde:

  1. Kahramanmaraş Türkoğlu 2 No’lu L Tipi Ceza İnfaz kurumunda bulunan M. D. İsimli mahkuma herhangi bir işkence veya kötü muamelenin olmadığı,
  2. Heyetimiz görüşme sonrasında Mahkumun Koğuşuna yeniden döndüğü,
  3. Görüşme sonrasında ilaçlarının verildiği bilgisinin heyetimize ulaştığı, bu bilgininde doğruluğunun kurum müdürü İsmail tarafından teyit edildiği, İlaçlarının verilmemesi nedeni ile mahkumun ağrıları nedeni ile eziyet çektiği,
  4. Raporlu İlaçlarının verilmemesinin bir “Sağlıklı yaşam hakkının” ihlali niteliğinde olabileceği heyetimizce tespit edilmiştir. 18.11.2019

MAZLUMDER ADANA ŞUBESİ

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2019-12-11Yer ADANA 18 KASIM 2019
Okunma Sayısı : 718
Şube ve Temsilcilerimiz
adana
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
Adres: Çınarlı Mah. 61003 Sk. No: 3 K:4 D:7 Seyhan / ADANA
E-posta: mazlumderadana[a]outlook.com | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3462276

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari