ÖĞRENCİLERİN BAŞÖRTÜSÜNE MÜDAHALESİ İDDİASI GÖZLEM RAPORU

ABDURRAHİM KARAKOÇ İLKOKULUNDA ÖĞRENCİLERİN BAŞÖRTÜSÜNE

MÜDAHALESİ  İDDİASI GÖZLEM RAPORU

 

DÜZENLEYEN       : MAZLUMDER ADANA ŞUBESİ

KONU                    : ABDURRAHİM KARAKOÇ İLKOKULUNDA ÖĞRENCİLERİN

                    BAŞÖRTÜSÜNE MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİASI

 

RAPOR TARİHİ     : 18.11.2019

 

İNCELEME VE GÖZLEMLER:

 

“İnanç Özgürlüğü ve Eğitim Hakkı” temel insan hakkıdır. Bu bağlamda devletin memurları görevlerini ifa ederken insan hakkına ilişkin hususlarda azami özen ve dikkati göstermekle yükümlüdürler. MAZLUMDER’in görevlerinden biri de hak ihlallerini gözlemlemek ve gerekiyorsa kamuoyu ile paylaşmaktır.

 1. RAPOR DÜZENLENMESİNE KONU OLAY:

Derneğimizin Genel Başkan Yardımcısı Orhan GÖKTAŞ’a yapılan ihbarda; Adana Seyhan ilçesi, Gülbahçe Mahallesi Abdurrahim KARAKOÇ ilkokulunda  “Öğrencilerin başörtülerine müdahale edildiği” iddiası dile getirilmiş, bunun üzerine şubemiz yönetim kurulunun aldığı kararla olayın gözlemlenip, Okul yönetimi ve Velilerle görüşülmesi ve gözlem raporu düzenlenmesi için bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir.

 

 1. GÖZLEMCİ HEYETİ:

 Heyetteki Kişiler:

 1. Mehmet Ali ÖNAL; MAZLUMDER Adana Şube Başkanı,
 2. İrfan CAN; MAZLUMDER Adana Şube Yönetim kurulu üyesi
 3. Özden ÖNCEL;  MAZLUMDER Yönetim Kurulu üyesi

                                                         

 1. GÖZLEMİN TARİHİ VE YERİ:

Konunun yönetim kurulunca görüşüldükten sonra Adana Seyhan İlçesi Abdurrahim Karakoç İlkokuluna 01.01.2018 tarihinde saat 09.45 sularında gidilmiştir.

        D.YAPILAN GÖRÜŞMELER:

 1. Okul Müdürü Zeynel YILDIRIM’la yapılan görüşme;

 

Görüşme Okul Müdürlüğünün Müdüriyet odasında yapıldı, görüşmede heyetimiz ve okul müdürü hazır bulundu.Görüşme sebebimiz Okul müdürü Zeynel YILDIRIM'a anlatıldı. Zeynel Yıldırım, Konu ilgili olarak “ Kendisinin okula 01.10.2019 tarihinde atandığını, Daha önce Denizli Şehit Mehmet VOLKAN İlkokulunda Müdür Yardımcısı olarak görevli olduğunu, Bu iddiaları kendisinin de duyduğunu, halihazırda olayın şokunda olduğunu, bu iddiaların tamamının yalan olduğunu, kendisi göreve geldiğinde okulda veliler için Kur’an dersi verildiğini, herhangi bir öğrenciye bu hususta teklinde bulunmadığını, kılık ve kıyafete uyulması için mesaj attığını ancak başörtüsüne ilişkin herhangi bir mesaj atılmadığını, neden böyle bir iddiada bulunulduğunu bilmediğini, kendi ailesinin de İslami ilimler konusunda çalışma yaptığını” beyan etmiştir.

 

 1.  Müdür yardımcısı Sadullah DAĞ ile yapılan görüşme;

 

Görüşme Okul Müdür yardımcısının odasında yapıldı.Geliş sebebi açıklandı. Beyanında “Böyle bir iddianın olduğunu, iddiayı rehber öğretmenden duyduğunu, mesaj atıldığı iddiasını da duyduğunu, öğretmen arkadaşlardan ve rehber öğretmenlerden mesajın içeriğini istediğini  ancak söz konusu mesaj ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmadığını, başörtüsü meselesinde çok hassas olduğunu, böyle bir şeyin olması halinde kendisinin kesinlikle haberdar olabileceğini ancak böyle bir hususun hiç yaşanmadığını” ifade etmiştir.

 1. Müdür yardımcısı Mahmut KARADENİZ ile yapılan görüşme;

           

Görüşme Okul Müdür yardımcısının odasında yapıldı. Geliş sebebi açıklandı. Beyanında; Böyle bir iddiayı yeni duyduğunu daha önce herhangi bir duyumunun olmadığını, Müdür Beyin çok disiplinli biri olduğunu, Müdür beyin böyle bir işlem yapacağını zannetmiyorum”  dedi.

 

 1. Müdür Yardımcısı Meliş Karaca TUTAR ile yapılan görüşme;

 

            Görüşme Müdür Yardımcısının odasında yapıldı. Geliş sebebi açıklandı.  Beyanında; “Müdür Bey disipline önem veren, titiz bir insandır.  Müdür Bey  atandıktan sonra okulda disiplini sağlamaya çalıştı. Müdür Bey’e yıpratma politikasının uygulandığını düşünüyorum. Olayın çarpıtıldığını, kılık kıyafete uymayan çok sayıda öğrencinin olduğunu, bu nedenle tek düzen sağlamaya çalıştığını, Müdür Bey’in rehber öğretmenlere velilerin öğrencilerin okul kıyafetlerine uyması konusunda talimat verdiğini, rehber öğretmenlerin de velileri bu hususta uyardığını, Velilerin uygulanan disiplin konusunda tepki verdiğini, başörtüsü konusunda herhangi bir şeyin konuşulmadığını, on yıldır bu okulda Müdür Yardımcısı görevinde bulunduğunu, Mahalle sakinlerinin bu hususta çok hassas olduğunu bildiğini, iddiaların asılsız olduğunu” ifade etmiştir.

 

 1. Rehber Öğretmen Huriye HARMANDA ile yapılan görüşme;

 

Görüşme rehber öğretmenin odasında yapıldı. Beyanında “kılık kıyafete uyulması konusunda uyarılar yaptığını, ancak; Başörtüsü konusunun hiç konuşulmadığını, Öğretmenlere veya velilere bir mesaj atılmasının hiç olmadığını, Müdür Bey’in yönetmeliği katı olarak uyguladığını, Müdür Bey’in okula geldikten sonra disiplinin sağlanması hususunda çaba sarf ettiğini” beyan etmiştir.

 

 1. Rehber Öğretmen HAMİT ERKAN ile yapılan görüşme;

 

Görüşme rehber öğretmenin odasında yapıldı. Beyanında; “Dönem başında velileri topladıklarını kılık kıyafete uyulması konusunda uyarılar yapıldığını, başörtüsü konusunda herhangi bir öğretmene veya kişiye mesaj atılmadığını, bu hususun hiç konuşulmadığını, okulda oluşan Whatsapgrubun da olduğunu ve bu hususta herhangi bir mesaj atılmadığını” beyan etmiştir.

 

 1. Rehber Öğretmen Selda CAN ile yapılan görüşme;

 

Görüşme rehber öğretmenin odasında yapıldı. Rehber öğretmenin beyanında; “Altı yıldır okulda rehber öğretmen olarak görev yaptığını, Geçen Cuma (01.11.2019) olayı Müdür Beyden öğrendiğini, Suriyeli öğrenciler ve diğer öğrencilere böyle bir uygulamanın mümkün olmadığını,   başörtüsü özel bir konudur. Bu konuda baskı kurulması mümkün değildir. Cuma günü söz konusu mesaj hakkında konuşuldu. Ancak, Böyle bir mesajı hiç göremedim” dedi  

 

 1. Rehber Öğretmen Merve ÇEVLİK ile yapılan görüşme;

 

Görüşme rehber öğretmenin odasında yapıldı. Rehber öğretmen beyanında; “Öğrencilere baskı kurulduğu konusunda herhangi bir bilgi sahibi değilim. Cuma günü sizin gelmeniz ile olayı duyduğunu, bu zamana kadar velilerden bir şikayet duymadığını, sekiz yıllık rehber öğretmenim, dört yıldır  bu okulda görev yapıyorum, Öğrencilerimizin bir kısmı Suriye uyruklu ve aralarında başörtülü öğrenciler de var ancak herhangi bir baskı söz konusu değildir. Okul üniforması konusunda bir baskı var ancak; Başörtüsü konusunda bir baskı söz konusu olmadı. Olması da söz konusu değildir. Gördüğünüz üzere bende görevimi başörtülü olarak yapıyorum. Başka öğretmen arkadaşımız da başörtüsü ile derslere katılıyorlar. Kılık kıyafet konusunda mesaj atılması yanlış anlaşılmaya neden olmuş olabilir” beyanda bulunmuştur.

 

 1. Okul Aile Birliği Başkanı Abdulkadir DURMAZ ile yapılan görüşme;

 

“2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi için Okul Aile Birliği Başkanı olduğunu, okulda iki öğrencinin velisi olduğunu, öğrencisi Zehra Durmaz’ın 3. Sınıfta okuduğunu ve başörtüsü ile okuduğunu, Böyle bir şikayet ile herhangi bir velinin şikayette bulunmadığını, Suriyeli veliler ile görüştüğünü başörtüsü konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını tarafına bildirdiklerini, Bu husus da kendisinin çok hassas olduğunu, böyle bir durumun olmasının mümkün olmadığını, ilk tepkiyi kendisinin vereceğini, mahallenin mütedeyyin bir mahalle olduğunu kimsenin buna fırsat vermeyeceğini, Müdürün okula atamasından sonra öğrencilere üniformalı gelmesi konusunda baskı yaptığını bildiğini ancak ne Türk öğrencilere nede Suriyeli öğrencilere başörtüsüz gelmemesi konusunda baskı yapılmadığını” ifade etmiştir.

 

 1. VELİLER VE ÇEVRE SAKİNLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME;

 

Okul yönetimi ile yapılan görüme sonrasında bir kısım veliler ile yapılan görüşmede; Uzun süre çocuklarını Abdurrahim KARAKOÇ isimli okula gönderdiklerini, başörtüsü konusunda herhangi bir baskının olmadığını, olmasının da mümkün olmadığını, zira kendilerinin de bu husus hakkında duyarlı olduğunu ifade etmişlerdir. Okulun açıldığı dönemde bizleri okula davet ettiklerini, öğrencilerin belirlenmiş okul kıyafetinin giymeleri konusunda ricada bulunduklarını, uyarıldıklarını ancak başörtülü öğrenciler konusunda herhangi bir uyarıda bulunmadıklarını ifade etmişlerdir.

 

NETİCE VE TESPİTLER:

 

Yapmış olduğumuz görüşmeler ve gözlemler neticesinde:

 1. Öğrencilere “kılık kıyafete uyulması konusunda” disiplin sağlanması hususunda uyarılar yapıldığı,
 2. Herhangi bir öğrenciye başörtüsünün çıkarılması veya farklı takılması konusunda baskı yapılmadığı,
 3. Kılık kıyafet yönetmenliğine uyulması konusunda yapılan uyarıların yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği,
 4. Öğrencilerin eğitim hakkı ve inanç özgürlüklerine ilişkin herhangi bir ihlalin tespit edilemediği gözlemlenmiştir.18.11.2019

 

 

MAZLUMDER ADANA ŞUBESİ

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2019-12-11Yer ADANA 18 KASIM 2019
Okunma Sayısı : 390
Şube ve Temsilcilerimiz
adana
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
Adres: Çınarlı Mah. 61003 Sk. No: 3 K:4 D:7 Seyhan / ADANA
E-posta: mazlumderadana[a]outlook.com | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3462341

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari