YARDIM FAALİYETLERİNİ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ ZORA SOKACAK ADIMLAR ATILMASIN!
YARDIM FAALİYETLERİNİ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ ZORA SOKACAK ADIMLAR ATILMASIN!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanun teklifi 19 Aralık 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonundan geçti.

Teklifin hazırlanma nedeni OECD bünyesindeki FATF’nin (Mali Eylem Görev Gücü-Financial Action Task Force), Türkiye ile ilgili 2018 yılı verilerine dayanarak 2019’da paylaştığı tavsiye raporu olarak gösteriliyor. FATF’ın kurucuları ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada tarihte en çok kitle imha silahı kullanan devletlerdir. Bu devletlerin tavsiye kararları sorgulanmaya muhtaçken, teklif FATF’ın tavsiyelerini de aşan bir boyutta sivil toplum alanını toptan işlevsizleştirecek, denetim ve yaptırımları daha da artıran düzenlemeler içermektedir.

Kanun teklifinin adı ve gerekçesi kitle imha silahlarının yayılması ve terörün finansmanının engellenmesi olarak sunulsa da, ilgili düzenleme daha çok 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklikler öngörmektedir.

2013 yılında kanunlaşan, kurumsal olarak risklerine de vurgu yaparak tepki gösterdiğimiz, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin açıkça karşı çıktığı, aleyhinde basın açıklamaları düzenlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ile temelleri atılan süreç, daha sıkıntılı ve sivil toplumu toptan işlevsizleştirme riski taşıyan bir yöne evrilmektedir.

İçerik açısından özellikle dikkat çekmek isteriz ki teklifin 15. Maddesiyle, basit bir soruşturma ile bile, masumiyet karinesine aykırı olarak, dernek organlarında yer alan kişinin hatta dernek organının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ve derneğe kayyım atanması ile gerekli görülürse derneğin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının yolu açılmaktadır. Soruşturma ve kovuşturmaların uzunluğu ve niteliği, basit bir gizli tanık beyanı ile bile kişi ve kurumların rahatlıkla soruşturmalara dahil edilebildikleri dikkate alındığında sivil toplumun karşı karşıya bulunduğu risk anlaşılacaktır.

Ayrıca yardım derneklerimizin tarihte örneği görülmemiş ve dünyaya örnek olacak çalışmaları göz önüne alınırsa, ön görülen değişiklikle yardım dernekleri bürokrasinin insafına terk edilecek ve ağır yaptırım baskısıyla karşı karşıya kalarak çalışmaları sekteye uğrayacaktır. 

Bugün ülkemizin temel hak ve özgürlüklerin daha fazla kısıtlanmasına ve yardım çalışmalarının önünün kapatılmasına değil, bilakis bu özgürlüklerin ve çalışmaların tarihi mirasımıza yakışır bir şekilde genişletilmesine ihtiyaç vardır. 

Bizler aşağıda ismi bulunan kuruluşlar olarak söz konusu Kanun Teklifinin ikinci bölümünü oluşturan ve özellikle Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklik öngören maddelerin tekliften çıkarılması gerektiğini vurgularız.(24.12.2020)

MAZLUMDER ADANA

 

İMZACI KURUMLAR

Adana Öze Dönüş Derneği, Adana Umut Kervanı, AGD Adana, Alfabe Derneği, Büyük Saat Gazetesi, Cansuyu Derneği Adana, İnfak Derneği, Köklü Değişim Adana, Köprü Yardımlaşma Derneği, Medeniyet Vakfı Adana, Mustazaflar Cemiyeti, Özgür-Der Adana, Rahmet Derneği.

 

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2020-12-24Yer ADANA
  Okunma Sayısı : 381
  Şube ve Temsilcilerimiz
  adana
  İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
  Adres: Çınarlı Mah. 61003 Sk. No: 3 K:4 D:7 Seyhan / ADANA
  E-posta: mazlumderadana[a]outlook.com | Telefon: | Faks:

  Ziyaretçi Sayımız : 3735326

  beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari