TEVHİD-İ TEDRİSAT KALDIRILSIN

 http://www.adanaxhaber.com/index.php?sayfa=habertekil&id=2757

 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kaldırılmasının gerektiğini savunan MAZLUMDER Adana Şubesi basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya MAZLUMDER Adana Şubesi yönetim kurulu, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.basın Açıklamasını Başkan Orhan GÖKTAŞ yaptı.

Tevhid-İ Tedrisat Kanunu insan temel hak ve özgürlüklerinin ihlalidir dedi. Eğitim sisteminin sorunları yıllardır tartışıla gelmektedir. Eğitim sisteminin bizatihi kendisinin yapısı ve resmi ideolojisiyle sorun olduğu gerçeği ise genellikle göz ardı edilmektedir. Kurulduğu günden bugüne her türlü haksızlığa karşı mücadeleyi şiar edinmiş olan MAZLUMDER, eğitimdeki sistem sorununun çözümünün daha temelden alınması gerektiği savunmaktadır. Fakat böyle bir çözüm sürecinin geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımıza Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkmaktadır dedi.

Basın Açıklamasında Kanunla ilgili süreci anlatan Şube Başkanı Orhan GÖKTAŞ: Bundan tam 91 yıl önce, 7 Aralık 1922 tarihinde, “Halk Fırkası’nın takip edeceği programda, “düşünce ve duygu birliği” sağlanması adına eğitim-öğretim hizmetlerinde merkeziyetçi bir yapılanmaya gidileceği ilan edilmiştir. Bu programın ilk uygulamalarından biri ise 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu olmuştur.

Kanunun en önemli sonucu; yüzyıllar boyu din eğitimi veren medreselerin kapatılması olmuştur. Medreseler, topluma seküler bir kimliğin dayatılabilmesi, dini, sosyal ve kültürel dokunun çözülerek yeni bir ulus kimliğin kazandırılabilmesi için engel görülmüştür. Dinin ve dini eğitimin devlet tekeline alındığı bu dönemde, azınlık okulları da ciddi baskılara maruz kalmıştır dedi

Tevhid-i Tedrisat Kanununun toplumumuzun gerçekliliği ile örtüşmediğini savunan GÖKTAŞ: Eğitim kurumlarının tamamen devletin kontrolüne girmesinden sonra, okullar devletin ideolojik aygıtlarına dönüşmüş; maalesef tüm eğitim sistemi tektipçi, ırkçı, militarist ve dayatmacı bir karaktere bürünmüştür. Aradan geçen onlarca yılda, eğitimde birçok şey değişmiş fakat eğitim sisteminin bu özü her defasında muhafaza edilmiştir. Böyle bir eğitim anlayışı, farklı kimliklerin, inançların, kültürlerin ve değer sistemlerinin var olduğu coğrafyamızın toplumsal gerçekliğiyle kesinlikle örtüşmemektedir. Bunun en önemli nedeni ise Tevhid-i Tedrisat Kanunu’dur dedi.

Eğitimin zorunlu tutulması da, zorunlu eğitimin ailelerin talep ve tercihlerine rağmen yapılması da temel hak ihlalleridir diyen MAZLUMDER Adana Şubesi Başkanı Orhan GÖKTAŞ: Halen yürürlükte olan ve gündem konusu dahi olması istenmeyen bu kanun, eğitimin düşünsel altyapısından, felsefesine, ideolojisine, öğretim programlarından yöntem ve tekniklerine ya da fiziki mekân tasarımına kadar her ayrıntıda, yalnızca ve yalnızca devleti tartışmasız söz sahibi yapan Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim sisteminde toplumsal taleplerin karşılık bulmasını da engellemektedir. Böylece toplum, vergileriyle işleyen bu eğitim-öğretim sürecine hiçbir şekilde müdâhil olamamaktadır.

Bir yandan eğitim zorunlu tutulurken, diğer yandan küçük yaşlardan itibaren yasal dayatmalarla çocuklarına el koyulan velilere, ne söz ne de tercih hakkı tanınmaktadır. Eğitimin zorunluluğunun tartışma dışı bırakılması ve insanların yalnızca kendisine sunulan şıklardan herhangi birisini tercih etmek durumunda kalması tartışılması gereken bir sorundur,Şurası iyi anlaşılmalıdır ki, çocuklar devletin değildir! Bu sebeple devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevleri; kendi siyasal hedefleri, ideolojik amaçları doğrultusunda değil, çocukların velayet hakkını taşıyan ana ve babanın kendi dini ve felsefi inançlarına, diline ve kültürüne göre yerine getirmek zorundadır. Üstelik bu uluslar arası anlaşmalarla tanınmış bir haktır,Bugün, bu sorumluluğun bir gereği olarak yeni bir kampanya daha başlatıyoruz: TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU KALDIRILSIN!

TALEBİMİZ, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kaldırılmasıdır.

MAZLUMDER olarak, talebimiz karşılanana kadar sürdürmeyi planladığımız bu kampanyanın, eğitim sisteminin temel sorunlarına ilişkin önemli ve gerekli tartışmalara zemin hazırlayacağına inanıyoruz.

MAZLUMDER, adil ve özgür bir gelecek için eğitim sisteminin özgürleştirilmesi gerektiğini savunmakta, eğitimde devlet tekelinin kalkması beklentisini paylaşan herkesi kampanyasına güç katmaya, destek vermeye çağırmaktadır!

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basında MazlumderTarih 2013-12-07Yer Adana - İnönü parkı
Okunma Sayısı : 1828
Şube ve Temsilcilerimiz
adana
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
Adres: Çınarlı Mah. 61003 Sk. No: 3 K:4 D:7 Seyhan / ADANA
E-posta: mazlumderadana[a]outlook.com | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4354965