FURKAN VAKFI MENSUBU ÖĞRENCİ VE AİLELERE AİT  EVLERİN KAPATILMASI İLE İLGİLİ GÖZLEM RAPORU

FURKAN VAKFI MENSUBU ÖĞRENCİ VE AİLELERE AİT  EVLERİN KAPATILMASI İLE İLGİLİ GÖZLEM RAPORU

GÖZLEM RAPORU

 

DÜZENLEYEN       : MAZLUMDER ADANA ŞUBESİ

KONU                    : FURKAN VAKFI MENSUBU ÖĞRENCİ VE AİLELERE AİT  

                                  EVLERİN KAPATILMASI

 RAPOR TARİHİ    : 24.04.2018

 

İNCELEME VE GÖZLEMLER:

“Yerleşme” temel insan hakkıdır. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 23. Maddesinde güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda devlet erki görevini ifa ederken insan hakkına ilişkin hususlarda azami özen ve dikkati göstermekle yükümlüdürler. MAZLUMDER’in görevlerinden biri de hak ihlallerini gözlemlemek ve gerekiyorsa kamuoyu ile paylaşmaktır.

  1. RAPOR DÜZENLENMESİNE KONU OLAY:

Furkan Vakfı mensupları  07.04.2017 tarihinde MAZLUMDER Adana şubemize başvuruda bulunarak “Furkan Vakfına ait kaçak yurt iddiası  ile öğrenci ve bazı ailelere ait evlerinin kapatılıp mühürlendiğini,  burada oturanların dışarı atıldığını beyan etmişlerdir.  Bunun üzerine şubemiz yönetim kurulunun aldığı kararla, olayın gözlemlenmesi ve evleri boşaltılan öğrenci ve ailelerle görüşme yapılması için bir heyet oluşturulmuştur.

      B. GÖZLEMCİ HEYETİ: Heyetteki Kişiler:

  1. Kaya KARTAL;  Mazlumder Genel Sekreteri, Avukat
  2. Orhan GÖKTAŞ;  Mazlumder Genel Yönetim Kurulu Üyesi,
  3. Mehmet Ali ÖNAL;  Mazlumder Adana Şube Başkanı, Avukat,
  4. Hamza Demir;  Mazlumder Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyesi;  Stj. Avukat

 

C. GÖZLEMİN TARİHİ VE YERİ:

Furkan Vakfına ait Yurt iddiası ile kapatılan söz konusu yerler heyet ile 08.04.2018 tarihinde gezilmiş, gözlemler yapılmış ve kişilerle görüşme sağlanmıştır.

  D.YAPILAN GÖRÜŞMELER:

  1. Furkan Vakfında hatiplik yapan M.K ile yapılan görüşme;

Görüşme MAZLUMDER Adana şubesinin başkan odasında 07.04.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu görüşmede MAZLUMDER Adana şubesi adına GYK üyesi Orhan Göktaş ve Furkan Vakfı adına M.K ve öğrenci evlerinde kaldığını iddia edilen bir kısım öğrenci ve evlerinden atıldığını iddia eden iki aile ile görüşme sağlanmıştır.

Görüşmede söz konusu evlerin yurt olmadığı, sadece öğrenci evleri olduğu iddia edilmiştir. Yurt olmadığına ilişkin bir kısım Kira sözleşmesi ve Çukurova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine bildirdiği 13.02.2017 tarihli yazı cevapları sunulmuştur. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Zabıtlarınca bir hafta öncesine ilişkin boşaltma ihbarını içerir tebliğ ve tebellüğ tutanağın tutulduğu, 06.04.2018 tarihinde de söz konusu evlerin mühürlendiği, öğrencilerin özel eşyalarının alması hususunda 30 dk süre verildiği beyan edilmiştir.

            2 –Heyetimiz söz konusu Adana Valiliğince Furkan Vakfına ait Yurt olduğu iddia edilen yerler gezilmiş, Heyetimize Furkan Vakfı Başkan Yardımcısı olarak kendini tanıtan Oğuzhan KARATAŞ isimli kişi ile görüşme sağlanmıştır. Heyetimiz ile birlikte sözkonusu adresler gezilmiştir. Adreslerin dış kapsısında öğrenci ve Furkan Vakfına gönül vermiş kişiler tarafından karşılanmıştır. Söz konusu Adreslerin kapalı olduğu ve zabıta memurlarınca binaların giriş kısmı mühürlendiği gözlenmiştir. Kapatılan 6 farklı adreste 20 adet daire şeklinde Üniversite öğrencileri , Üniversite hazırlık öğrencileri ve iki ailenin ikamet ettiği sunulan kira sözleşmelerinden ve beyanlardan tespit edilmiştir.

  1. Yapılan gözlemde Ulucami  Mah. 25019 Sk da bulunan iki katlı kız öğrenci evinin bulunduğu, evin bitişik nizamlı yapılardan olduğu, tek girişin mevcut olduğu, yapının üzerinde eklenti olmadığı,

 

  1. Karasokulu mah. 23 Nisan Ortaokul civarında bulunan binanın alt kısmında işyeri olduğu, iki katlı betonarme yapı olduğu, yapının en üst kısmında  özel kullanımlı Pimapen yapı ile düzenlenmiş özel bölme olduğu ancak bina girişin mühürlü olması nedeni ile hangi amaçlı kullanıldığı tespit edilememiştir. Söz konusu binada erkek öğrencilerin kaldığı iki dairenin olduğu gözlemlenmiştir.

 

  1. Yeşilevler mahallesinde  bulunan binanın 4 katlı betonarme yapıdan oluştuğu, alt kısmının işyerinin olduğu, 4 daire ve binanın üst kısmında özel kullanıma tahsis edilmiş Pimapen ile kapatılmış özel bölme olduğu ancak binanın bahçe ve giriş kısımlarının mühürlenmiş olması nedeni ile hangi amaç için kullanıldığı  tarafımızca tespit edilememiştir.  Burada bir ailenin üç de  öğrenci evinin olduğu bir dairenin boş, üst kattaki pimapen ile çevirili yerin ise mülk sahibine ait depo olduğu beyan edilmiştir.

 

3- Mazlumder Adana şube Başkanı Av. Mehmet Ali ÖNAL, Söz konusu olaya ilişkin Adana Valilik makamı ile görüşme talebinde bulunmuş ancak bu zamana kadar herhangi olumlu veya olumsuz dönüş sağlanmamıştır.

            Tarafımıza bildirilen kira sözleşmesi, görüşme beyanları, çevre araştırmaları, Çukurova ilçe Milli eğitim müdürlüğünden taraflara verilen 13.02.2017 tarihli, 48635652-410.99-E.1822994 Sayılı yazısı ile Huzurevleri mah. 77174 Sk. Sadakat Apt. bulunan binadaki dairelerin Valilik Makamının 30.01.2017 tarih, ve 1162740 sayılı olurunda belirtildiği üzere dairenin Mesken olarak kiraya verildiği bahisle mühürleme işleminin yapılmadığına dair verilen yazıda da belirtildiği üzere dairelerin öğrenciler tarafından kullanıldığı tespit ve gözlemlenmiştir.

            Heyetimiz tarafından yapılan gözlemde söz konusu olan meskenlerin Furkan Vakfına mensup öğrenciler tarafından kullanıldığı, toplam 6 adreste bulunan dairelerin özel mülkiyete ait olduğu ve kira sözleşmelerinin bizzat öğrenciler, aileler ve kiraya verilenler arasında yapıldığı, Söz konusu dairelerin Yurt yapısında olmadığı gözlemlenmiştir.

            Adana Cumhuriyet savcılığınca Furkan Vakfı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında  7 Şubat 2018 tarihinde Vakfın kurucusu Alpaslan KUYTUL ve birkısım vakıf yöneticisi gözaltına alınmış ve gözaltı sonucunda 5 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında Furkan Vakfına kayyum atanmış, ülke genelinde vakfın faaliyetleri son bulmuştur. Furkan Vakfına gönül vermiş öğrenci evlerinin ve ailelerin oturduğu binaların kapatılmasının bu kapsam dâhilinde hareket edildiği kanısındayız.

            Kişinin “Yerleşme Hakkı ” Anayasanın Temel hak ve özgürlükler kapsamında Anayasanın 23. Maddesinde korunmuştur.  Bu nedenle kişiler ülkenin her yerinde kanunlar dairesinde yerleşme hakkına sahiptir. Bu temel hak ancak bazı şartlar dahilinde kanun ile sınırlanabilir. 

NETİCE VE TESPİTLER:

Yapmış olduğumuz görüşmeler ve gözlemler neticesinde:

- Furkan Vakfı ile ilişki içinde olan öğrenci ve ailelerin oturduğu bağımsız binaların kaçak yurt kapsamına alınarak kapatılması ve burada oturanların sokağa atılması söz konusudur.

- Heyetimizde Kayyum atanmış bir vakfın çalışmalarını engellemek bu vakıfla ilişki içinde olan öğrenci ve aileleri cezalandırmak kastı ile yapıldığı izlenimi oluşmuştur.

- Öğrenci evi uygulaması ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Eğer bu şekilde kullanılan konutlar kaçak yurt olarak tespit edilip kapatılacaksa kişiye özel değil genel bir uygulama ile hukuk çerçevesi içerisinde yapılmalıdır.

- Yapılan uygulamanın hukuksuz ve insani olmadığı kanaatindeyiz. Suçla mücadele hukuk içinde ve insani ölçüler gözetilerek yapılmalıdır.

- MAZLUMDER Adana şubesi olarak Furkan Vakfı ile ilişki içinde olan kişilere yapılan bu uygulamanın keyfi, yıldırma ve sindirmeye dönük hukuksuz bir uygulama olduğu kanaatindeyiz.

 

                                                                       MAZLUMDER ADANA ŞUBESİ

 

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı Yurt İçi RaporlarTarih 0000-00-00
Şube ve Temsilcilerimiz
adana
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
Adres: Çınarlı Mah. 61003 Sk. No: 3 K:4 D:7 Seyhan / ADANA
E-posta: mazlumderadana[a]outlook.com | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3735335

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari