MERSİN KOM GÖZLEM RAPORU

GÖZLEM RAPORU

 

 

DÜZENLEYEN       : MAZLUMDER ADANA ŞUBESİ

KONU                       : BAŞÖRTÜSÜ HAKKINDA HAK İHLALİ İDDİASI

RAPOR TARİHİ     : 23.01.2018

 

İNCELEME VE GÖZLEMLER:

“İnanç Özgürlüğü” temel insan hakkıdır. Bu bağlamda devletin güvenlik görevlileri görevlerini ifa ederken insan hakkına ilişkin hususlarda azami özen ve dikkati göstermekle yükümlüdürler. Mazlumder’in görevlerinden biri de hak ihlallerini gözlemlemek ve gerekiyorsa kamuoyu ile paylaşmaktır.

 1. RAPOR DÜZENLENMESİNE KONU OLAY:

Yönetim kurulu üyemiz Av. Ali Çaldır, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmış bir kadın şüpheli ile görüşmesi esnasında,  bu kişinin  “Nezarethanede başörtümüzü çıkartıyorlar” şeklindeki beyanı üzerine, konu ile ilgili olarak genel başkanımızı ve şubemizi bilgilendirmiş, bunun üzerine şubemiz yönetim kurulunun aldığı kararla olayın gözlemlenip, gözaltındaki kadınlarla ve yetkililerle görüşülmesi ve rapor düzenlenmesi için bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir.

      B. GÖZLEMCİ HEYETİ: Heyetteki Kişiler:

 1. Mehmet Ali ÖNAL; Mazlumder Adana Şube Başkanı, Avukat,
 2. Orhan GÖKTAŞ; Mazlumder Genel Yönetim Kurulu Üyesi,
 3. Hüseyin Can GÖKTAŞ; Mazlumder Üyesi, Hukukçu.                                                                       

C. GÖZLEMİN TARİHİ VE YERİ:

Konunun Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan'a bildirilmesi ile genel başkanın Mersin Valiliği ile yaptığı görüşmesi neticesinde, Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nün yönlendirmesi ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlüğüne görüşme ve gözlem yapmak üzere 19.01.2018 tarihinde saat 15.45 sularında Mersin'e intikal edilmiştir.

        D.YAPILAN GÖRÜŞMELER:

 1. KOM Şube Müdürü Murat Cihan’la yapılan görüşme;

Görüşme Kom Şube Müdürlüğünün Müdüriyet odasında yapıldı, görüşmede heyetimiz ve şube müdürü yanında aynı şubeden bir komiser de hazır bulundu.

Görüşme sebebimiz şube müdürü Murat Cihan'a anlatıldı.

Murat Cihan, ziyaretimiz ile ilgili olarak amirleri tarafından bilgilendirildiğini ifade etti. Konu ilgili olarak “kendilerinin görevi gereği yasal prosedürlere uyarak gözaltı gerçekleştirdiklerini, nezarethanede de kişilerin güvenliği korumakla mükellef olduklarını bundan dolayı ayakkabı bağı, kemer gibi kişinin kendisine veya başkasına veya başkasının kişiye zarar verebileceği giysileri çıkarttıkları gibi başörtüsünü de aynı gerekçe ile çıkarttırdıklarını” söyledi.

Heyet olarak, ayakkabı bağı ve kemer gibi eşyaların inançsal bir değerinin olmadığı, ancak başörtüsünün İslam inancına ait bir değer olduğu, bu sebeple çıkartılmasının insan hakkı ihlali olduğu beyan edilerek, bu uygulamamanın hukuki bir dayanağının olup olmadığı soruldu.

Murat Cihan cevaben, özel olarak başörtüsü ile ilgili yasal bir dayanağın olmadığını ancak “güvenlik” genel kuralı içerisinde yapıldığını, ayrıca başörtüsünün dinin gereği olduğunu bildiklerini, kendilerinin de bu konuda hassas olduklarını bu yüzden kadınların nezarethanesinin erkeklerden tamamen ayrıldığını, nezarethanede kadın görevlinin bulunduğunu, erkek personelin veya gözaltındaki erkek şahısların kadınları asla görmediğini, o bölümdeki kameraların da sadece kadın görevliler tarafından görüldüğünü/izlendiğini söyledi.

Heyetimiz, nezarethaneyi görmek ve heyet başkanı Avukat Mehmet Ali Önal’ın gözaltında bulunan kadınlarla görüşmesi yönündeki talebini iletti.

Murat Cihan, nezarethanenin kendi şubeleriyle diğer şubelerin ortak kullandığını ancak nezarethanenin sorumluluğunun Asayiş Şube Müdürlüğünde olduğunu söyledi.

         2. Asayiş Şube Müdürü Zeki Avşar’la yapılan görüşme;

Görüşme Asayiş Şube Müdürü Zeki Avşar’ın odasında yapıldı.

Zeki Avşar da konu ile ilgili Kom Şube Müdürü Murat Cihan ile yapılan görüşmede ifade edilen benzer ifadelerde bulundu.

Nezarethane bize ait olup ancak KOM da kullanmaktadır, şüpheliler ile görüşme taleplerinin KOM Şubeye iletilmesi gerektiğini, zira gözaltında bulunan şüphelilerin KOM şube müdürlüğünce yürütülen soruşturmalarla ilgili gözaltında bulunduğunu,, beyan etti.

         3.KOM Şube Müdürü Murat Cihan’la yapılan ikinci görüşme;

Beyan üzerine yeniden KOM şube müdürü ile görüşülerek, taleplerimiz kendisine iletildi. Şube Müdürü Murat Cihan soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısıyla görüşmesi gerektiğini söyleyerek yanımızdan kısa bir süre ayrılıp akabinde yeniden geldi. Gözaltındaki kadınlarla görüşme talebimizin yazılı olarak bildirmemiz istendi. Ancak buna rağmen nezarethaneyi görmemize ve gözaltındaki kadınlarla görüşmemize evvelce izin verilmemişse de ısrar üzerine heyetimiz nezarethaneye götürüldü. Heyetimiz nezarethaneye ulaştığında, nezarethanenin kapısının dış tarafında sivil giyimli bir erkek görevlinin bulunduğu görüldü. Nezarethanenin kadın ve erkekler için ayrı bölümlerinin bulunduğu görüldü. Nezarethanenin kapısının iç tarafında sivil giyimli bir kadın kadını görevlinin bulunduğu görüldü.

Heyetimize erkek ve kadınların birbirini görmelerinin mümkün olmadığı, nezaretteki kameralara ait görüntülerin yalnızca kadın görevliler tarafından izlenebildiği beyan edilmişse de fiili durum hakkında bir gözlem ve tespit yapmamız mümkün olmamıştır

Bilahare, ısrarımız üzerine gözaltında bulunan kadınlarla görüşme talebimiz kabul edilmiş, görüşmek istemeleri şartıyla, heyette bulunan Avukat Mehmet Ali Önal’ın gözaltındaki kadınlarla görüşmesi kabul edilmiştir.  

Kadın görevli durumu tutuklu kadınlara iletmiş, görüşmeyi kabul eden dört kadınla görüşme sağlanmıştır.

 4. GÖZALTINDAKİ KADINLARLA YAPILAN GÖRÜŞME:

Görüşme KOM Şubenin bekleme salonunda gözaltında bulunan kadınlardan dördünün de aynı anda hazır bulunduğu ortamda teker teker konuşularak yapıldı.

Gözaltındaki kadınlar yapılan bu görüşmede;

 • Görevlilerin kendilerine kibar davrandıklarını, ölçülü bir üslupla yaklaştıklarını, kötü muamele görmediklerini,
 • Namaz kılmak istediklerinde ve avukatla görüşmeye çıktıklarında ve başka bir sebeple dışarı çıkarıldıklarında ancak başörtülerinin kendilerine verildiğini ancak lavabo ve tuvalet ihtiyacı için çıktıklarında başörtülerinin kendilerine verilmediğini, lavabo ve tuvalet ihtiyacı için çıktıklarında zaman zaman erkek görevliyle karşılaştıklarını,
 • Yemeğin erkek görevli tarafından dağıtıldığını erken görevlinin başları açık olduğu halde kendilerini gördüklerini,
 • Yemeklerin ekmek arasına konularak verildiğini ve kötü olduğunu,  
 • Kendilerine yalnızca yemek öğünlerinde su verildiğini, verilen suyun yarım litre şişe su olduğunu, bu miktarın yetersiz olduğunu, bunun dışında ancak lavabolardan su alınmasına müsaade edildiğini ancak lavaboların kirli ve sağlıksız durumda olduğunu,
 • Memurların ön görüşme/mülakat adı altında kendilerine avukatları hazır bulunmaksızın sorular sorulduğunu, buna görüşmelere ilişkin notların tutulduğunu, beyan etmişlerdir.

Yapılan görüşmeler neticesinde mevcut durum KOM şube müdürü ile görüşülmüş, eksik olan durumların giderileceği daha hassas davranılacağı heyetimize beyan edilmiştir.

 

 

NETİCE VE TESPİTLER:

Yapmış olduğumuz görüşmeler ve gözlemler neticesinde:

 1. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlüğü tarafından gözaltına alınıp nezarethanede tutulan kadınların nezarethanede başlarının açtırıldığı,
 2. Nezarethanede dağıtılan yemeklerin erkek ve kadın görevlilerce dağıtıldığı,
 3. Kadınların lavabo ve tuvalet ihtiyaçları için bulundukları bölümden başı açık olarak çıktıkları, başları açık olduğu halde erkek görevlilerce görüldükleri,  
 4. Nezarethanelerde bulunan kamera görüntülerinin erkek personeller tarafından da görülebilme ihtimalinin kuvvetli olduğu,
 5. Yemeklerin kötü olduğu, su ihtiyaçlarının yeterli ve uygun şartlarda karşılanmadığı gibi ihlallerin olduğu gözlenmiştir.
 6. Avukat nezaretinde olmaksızın ön görüşme/mülakat adı altında yapılan görüşmelerin ve tutulan notların şüphelinin özgür iradesi ile vermesi gereken ifadesini yönlendirebileceği, bunun da savunma hakkının ihlali niteliği arz edebileceği,

hususları heyetimizce tespit edilmiştir. 23.01.2018

MAZLUMDER ADANA ŞUBESİ

 

 

NOT   : Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ali Çaldır, 22.01.2018 tarihinde gözaltındaki kadınlardan biri ile yaptığı görüşmede, görevlilerin daha hassas davrandıklarını, lavabo ve tuvalet ihtiyacı için çıktıklarında erkek görevli ile karşılaşmadıklarını, artık erkek görevlilerin kendilerini yemek dağıtmaya artık yalnızca kadın personelin geldiğini, istedikleri miktarda su ihtiyaçlarının ambalajlı su verilmek suretiyle karşılandığını, görüştüğü kişinin kendisine anlattığını heyetimize beyan etmiştir.

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı Yurt İçi RaporlarTarih 0000-00-00
Şube ve Temsilcilerimiz
adana
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
Adres: Çınarlı Mah. 61003 Sk. No: 3 K:4 D:7 Seyhan / ADANA
E-posta: mazlumderadana[a]outlook.com | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3735325

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari